Az Ocean Sailing SE adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ocean Sailing SE (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) annak érdekében teszi közzé, hogy online felületeihez kapcsolódó adatkezelési folyamatainak éintettjeit (a továbbiakban: Érintettek), így mind a vmg-yachting.hu weboldalon böngésző látogatókat, mind az ahhoz kapcsolódó Facebook, Twitter és Youtube alkalmazásokban által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit  a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között az Ocean Sailing SE által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat Érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Ocean Sailing SE mint adatkezelő, az adatkezelések tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Ocean Sailing SE adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a vmg-yachting.hu címen a hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mellékleteként.
Az Ocean Sailing SE fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben adatkezeléshez kapcsolódó kérdése, panasza lenne, kérjük, írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek bármelyikére.

Az Ocean Sailing SE elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ocean Sailing SE a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Ocean Sailing SE az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Ocean Sailing SE

Székhely: 1118 Budapest, Regős utca 4. fszt. 3.
A szervezet nyilvántartási száma: 15.310.
Adószám: 18518296-1-43
Telefonszám: +36 20 273 8423
E-mail: info@vmg-yachting.hu

3. Az Ocean Sailing SE online felületekhez kapcsolódó ADATKEZELÉSEI

3.1. A vmg-yachting.hu szerver naplózása

A vmg-yachting.hu weblap meglátogatásakor a webszerver a felhasználó által regisztrált  adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Tárhelypark Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A vmg-yachting.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Google LLC (“Google”)1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült ÁllamokGoogle Analytics

3.2. A vmg-yachting.hu honlap saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

3.3. Az Ocean Sailing SE ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3.3. Egyéb rendelkezések

Az Ocean Sailing SE  közösségi média felületein tett látogatás alkalmával, a látogatóra a közösségi médiumok saját adatkezelési tájékoztatói a mérvadók.

Az adatkezelés fentiekben fel nem sorolt feltételeit az ÁSZF mellékleteként elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.